Om dé voedselprovincie van Nederland te blijven steunt de provincie met twee miljoen euro het project Eat2Move. Dat hebben Provinciale Staten op 26 februari 2014 besloten tijdens hun maandelijks vergadering. Eat2Move wil samenwerking stimuleren waardoor innovatieve producten ontstaan op het gebied van voeding, sport en gezondheid.

 

Studenten werken in laboratorium; bron provincie GelderlandDe twee miljoen euro is voor de periode tot 2017. Het project, met een totale omvang van acht miljoen euro, moet veel andere bedrijven aantrekken. Een evaluatie moet in 2017 uitwijzen wat er met het provinciale geld is gerealiseerd. Op basis van die evaluatie beslissen Provinciale Staten op dat moment of er voor de periode 2018 tot 2020 nog eens twee miljoen euro beschikbaar wordt gesteld.

Samenwerking Eat2Move
Eat2Move is een samenwerking tussen Wageningen UR, NOC*NSF, Hogeschool Arnhem Nijmegen, Ziekenhuis Gelderse Vallei en InnoSportNL. De bedrijven FrieslandCampina, Nederlands Instituut Zuivel Onderzoek en Sportcentrum Papendal zijn aangesloten als partners.

Kritiek
Tijdens het debat in de Provinciale Staten gaven verschillende partijen aan kritisch te zijn over het project. Met name de maatschappelijke relevantie en de onderscheiding van dit project ten opzichte van het bestaande topsectorenbeleid riepen vragen op. Ook de hoogte van de provinciale bijdrage in relatie tot de investeringen door het bedrijfsleven was een discussiepunt. Verantwoordelijk gedeputeerde Annemieke Traag benadrukte dat Eat2Move niet alleen van belang is voor topsport, maar voor de hele Gelderse samenleving. Zo moeten ook ouderen en mensen die ziek zijn profiteren van de kennis over geschikte voeding.

Geen steun referenda
Het initiatiefvoorstel van de SP om financieel bij te dragen aan referenda bij het samenvoegen van gemeenten haalde geen meerderheid. Hoewel de Staten benadrukten dat draagvlak erg belangrijk is bij gemeentelijke herindeling, was een meerderheid van mening dat financiële ondersteuning bij referenda niet het juiste instrument is. Diverse partijen gaven aan dat de betrokken gemeenteraden in een herindelingsproces hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Een referendum zou verwachtingen kunnen wekken die uiteindelijk niet waargemaakt kunnen worden. Gedeputeerde Markink verwoordde het als volgt: 'Het faciliteren van een referendum staat op gespannen voet met de rol van de provincie bij het op gang krijgen van samenwerking tussen gemeenten.'